Peter LehmannPeter Lehmann

العربية | Deutsch | English | Español | Français | ελληνικά | Italiano | 日本語 | Nederlands | Português | Русский | Srpskohrvatski

Životopis: Dr. phil. h.c., diplomovaný pedagog, narozen 1950 v Calwu (Černý les, SRN). V současnosti autor na volné noze, nakladatel a majitel zásilkového nakladatelství v Berlíně. Obhájce humánních přístupů a antipsychiatrického pohledu. V letech 1980-1982 vyučoval antipsychiatrii na Technické Univerzitě v Berlíně. V roce 1986 založil Antipsychiatrické nakladatelství, od r. 2003 resp. 2004 činné též ve Velké Británii a USA. Od r. 1990 spoluvydavatel čvrtletníku Journal of Critical Psychology, Counselling and Psychotherapy (věnovaný kritické psychologii, poradenství a psychoterapii). V letech 1994-2000 činný jako člen představenstva sdruežení Bundesverband Psychiatrie-Erfahrener e.V. (Spolkového sdružení lidí s psychiatrickou zkušeností), v letech 1997-2000 člen představenstva organizace Mental Health Europe (Evropské duševní zdraví), evropské sekce federace World Federation for Mental Health (Světové federace pro duševní zdraví). Více viz Curriculum vitae, Wikipedia, Researchgate & Facebook

Spoluzakládal mj. v roce 1980 antipsychiatrickou svépomocnou skupinu lidí dotčených psychiatrií v Berlíně; r. 1987 PSYCHEX (Švýcarsko, dodnes členem představenstva); r. 1989 Spolek na ochranu před psychiatrickým násilím v Berlíně (zaštiťující organizace krizového zařízení pro ohrožené ztrátou domova, kteří se chtějí vymanit z psychiatrického systému, v letech 1995-1999 člen představenstva); r. 1991 ENUSP (European Network of [Ex-] Users and Survivors of Psychiatry – Evropská síť uživatelů a přeživších psychiatrické péče; 1997-1999 předseda, do r. 2010 člen představenstva); r. 1997 WNUSP (World Network of Users and Survivors of Psychiatry – Světová síť uživatelů a přeživších psychiatrické péče); r. 2002 spolek Für alle Fälle e.V. (zruš. 2012, člen představenstva v letech 2002-2012); r. 2003 European Patients Forum (Evropské fórum pacientů, zastupující ENUSP); r. 2008 hnutí European Democratic Movement for Mental Health (Evropské demokratické hnutí pro duševní zdraví, zastupující ENUSP).

Ocenění: 3. cena v anketě Vize – psychiatrie v roce 2019 uspořádanou odborným sdružením Deutsche Gesellschaft für Soziale Psychiatrie v r. 1999. Udělení čestného doktorátu jako "uznání za jeho mimořádný vědecký přínos a dlouholeté zastupování práv uživatelů psychiatrické péče" katedry psychologie Filozofické fakulty Aristotelovy univerzity v Soluni v r 2010. Udělení Záslužného řádu Spolkové republiky německým spolkovým prezidentem v 2011.

Vydané publikace

Upcoming events  ·  Training offer  ·  Memberships  ·  Achievement of full human rights and appropriate support for people with psychiatric problems  ·  Contributions in anthologies and specialists' magazines  ·  All publications  ·  Lectures & trainings  ·  E-mail contact  ·  Imprint  ·  Data protection