Peter Lehmann

Peter Lehmann

العربية | Deutsch | English | Español | Français | ελληνικά | Italiano | 日本語 | Nederlands | Português | Русский | Srpskohrvatski

Životopis

Dr. phil. h.c., diplomovaný pedagog, narozen 1950 v Calwu (Černý les, SRN). V současnosti autor na volné noze, nakladatel a majitel nakladatelství v Berlíně. Obhájce humánních přístupů a antipsychiatrického pohledu. V letech 1980-1982 vyučoval antipsychiatrii na Technické Univerzitě v Berlíně. V roce 1986 založil Antipsychiatrické nakladatelství, od r. 2003 resp. 2004 činné též ve Velké Británii a USA. Od r. 1990 spoluvydavatel čvrtletníku Journal of Critical Psychology, Counselling and Psychotherapy (věnovaný kritické psychologii, poradenství a psychoterapii). V letech 1994-2000 činný jako člen představenstva sdruežení Bundesverband Psychiatrie-Erfahrener e.V. (Spolkového sdružení lidí s psychiatrickou zkušeností), v letech 1997-2000 člen představenstva organizace Mental Health Europe (Evropské duševní zdraví), evropské sekce federace World Federation for Mental Health (Světové federace pro duševní zdraví). Více viz Curriculum vitae, Wikipedia, Researchgate, Academia, Facebook & Instagram.

Spoluzakládal mj. v roce 1980 antipsychiatrickou svépomocnou skupinu lidí dotčených psychiatrií v Berlíně; r. 1987 PSYCHEX (Švýcarsko, dodnes členem představenstva); r. 1989 Spolek na ochranu před psychiatrickým násilím v Berlíně (zaštiťující organizace krizového zařízení pro ohrožené ztrátou domova, kteří se chtějí vymanit z psychiatrického systému, v letech 1995-1999 člen představenstva); r. 1991 ENUSP (European Network of [Ex-] Users and Survivors of Psychiatry – Evropská síť uživatelů a přeživších psychiatrické péče; 1997-1999 předseda, do r. 2010 člen představenstva); r. 1997 WNUSP (World Network of Users and Survivors of Psychiatry – Světová síť uživatelů a přeživších psychiatrické péče); r. 2002 spolek Für alle Fälle e.V. (zruš. 2012, člen představenstva v letech 2002-2012); r. 2003 European Patients Forum (Evropské fórum pacientů, zastupující ENUSP); r. 2008 hnutí European Democratic Movement for Mental Health (Evropské demokratické hnutí pro duševní zdraví, zastupující ENUSP).

Ocenění

3. cena v anketě Vize – psychiatrie v roce 2019 uspořádanou odborným sdružením Deutsche Gesellschaft für Soziale Psychiatrie v r. 1999. Udělení čestného doktorátu jako "uznání za jeho mimořádný vědecký přínos a dlouholeté zastupování práv uživatelů psychiatrické péče" katedry psychologie Filozofické fakulty Aristotelovy univerzity v Soluni v r 2010. Udělení Záslužného řádu Spolkové republiky německým spolkovým prezidentem v 2011.

Vydané publikace

Upcoming events  ·  Training offer  ·  Memberships  ·  Achievement of full human rights and appropriate support for people with psychiatric problems  ·  Contributions in anthologies and specialists' magazines  ·  All publications  ·  Lectures & trainings  ·  E-mail contact  ·  Imprint  ·  Data protection